Αφιέρωμα του Ι. Παπαδόπουλου για το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Βρέλλη

Αφιέρωμα του Ι. Παπαδόπουλου για το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Βρέλλη

Χαρήκαμε που δεχτήκαμε στο Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη τον εξαιρετικό Ιωσήφ Παπαδόπουλο, στον οποίο ο Κωνσταντίνος Βρέλλης, παρουσίασε την κεντρική ιδέα που το χαρακτηρίζει: το ότι η Ιστορία «γράφεται» και από «ανώνυμους» και από «επώνυμους».

Η καταλυτική αμεσότητα των λεγόμενων «επώνυμων» (όπως η οικουμενική προσέγγιση του Πατρο-Κοσμά σχετικά με την ισότητα των δυο φύλλων [χωρίς επικαθορισμούς ρόλων που αντανακλούν παρωχημένες -αν όχι τυπολατρικές- αντιλήψεις]), συνομιλεί με την αδιάλειπτη παρουσία «ανώνυμων» (πολλές συνθέσεις αποτελούν αναφορά μνήμης προς αυτούς, και -συχνότατα- η τοποθέτηση τους δημιουργεί αίσθηση αμεσότητας μεταξύ επισκέπτη και εκθέματος [η μορφή του φαντάρου στο στρατηγείο της VIII Μεραρχίας]).

Δείτε το Video