Εθνικός Κήπος, στη δύκολη μεταβατική χρονιά του 1948