Ο πατέρας του Παναγιώτης μαζί με τη μητέρα του Αθηνά