Μερικά λόγια για τον Εξωτερικό - Περιβάλλοντα χώρο

            Οι σημειώσεις μου αυτές, σκοπό έχουν να δώσουν στον επισκέπτη: πρώτο, μια σύντομη αναφορά γιατί έδωσα τόσο μεγάλη σημασία στη δημιουργία και διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου και δεύτερο, με ποιο σκεπτικό, με ποιόν τρόπο και μέσα τον έφτιασα.
            Στην ξενάγησή μου υπάρχει το αίτιο, το αιτιατό και το αποτέλεσμα. Το χώρο, το βρήκα "άγονο, ανόργωτο και μη καροπατημένο".
Κινούμαι από το γενικό χώρο, προς το κτίριο εξωτερικά. Έχει μορφή Ηπειρωτικής αστικής φρουριακής αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα. Διαβάζεται στο σύνολο των όγκων και στα στοιχεία που φέρει, με τον ανάλογο διάλογο κλειστής (τοίχοι, στέγες) και ανοιχτής (παράθυρα, πόρτες) φόρμας.
            Προσπαθώ, εξωτερικά, να εναρμονίσω τους όγκους του συνόλου των κτιρίων, κατά μέρος και στο σύνολο των στοιχείων. Προσπαθώ να φέρω τις φόρμες σε ισορροπία αισθητική, με αφανή αρμονία (χαράξεις στα αρχιτεκτονικά, μορφολογικά, ρυθμολογικά στοιχεία), μ' ένα μέτρο και ρυθμό.
            Προσπαθώ επίσης να σεβαστώ: πρώτο, την παράδοση, από την οποία πήρα όλα τα στοιχεία για να σχεδιάσω και να φτιάσω αυτό που βλέπετε, δεύτερο, τον περιβάλλοντα χώρο (φύση) και τρίτο, τον επισκέπτη, που ανάλογα με τις γνώσεις και την αγάπη του θα αποκαλύπτει ένα-ένα τα στοιχεία στην εξέλιξή τους, στη μερική και γενική θέα του όλου έργου.